- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์และระบบ Internet ใช้การไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์และระบบ Internet ชั้น 4 ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
ตึกพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องนิเทศศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267103
ผู้แจ้ง:
นางมาริน จันทรวงค์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
23/06/2553 08:55:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/07/2553 09:10:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th