- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ทุกเช้าเวลาจะเข้า I-passpot ต้องลงไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ตอนเช้าของทุกวันต้องไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเวลาจะเข้า Internet I-passpot อยากให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้มั้ยคะ เพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน และอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่ะค่ะ ขอบคุณมั่ก ๆ ค่ะ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267080ต่อ 202
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรทนา ทองสอน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
17/09/2551 08:49:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/09/2551 14:19:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th