- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
WIFI
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
WIFI อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT) ใช้งานไม่ได้ครับ ขึ้น Limited or no connectivity มาหลายวันแล้วครับ
สถานที่:
อาคารแปรรูปอาหาร (ตรงข้ามโรงรถ เยื้องตึก IT)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5500
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
17/02/2553 11:51:29
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ที่จุดเชื่อมต่อ ตึก ฉ มีปัญหาต้องรอเปลี่ยนอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2553 15:32:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th