- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็เรียกเว็บภายนอกไม่ได้เลย เรียกได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ต้องการใช้ด่วนก็ใช้ไม่ได้ ต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ ส่งให้กับสำนักงบประมาณด่วน จนจะเลยเวลาอยู่แล้ว ถูกทางสำนักงบประมาณต่อว่า งบประมาณที่จัดสรรมาให้ทุกๆปี ทำไมระบบอินเตอร์เน็ตถึงไม่ดีสักที
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267119
ผู้แจ้ง:
นางปราณี บำเพ็ญดี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผน
วันที่:
16/02/2553 11:18:15
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่ มน. ในส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อของเครือข่ายของ Uninet ได้ดำเนินการประสานงานกับทาง Uninet และได้แก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2553 15:28:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th