- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก สัญญาณที่ติดตั้งไว้ที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ ต้องใช้สัญญาณจากตึกไอที ซึ่งมันหลุดบ่อยมากๆ
สถานที่:
ห้องผู้จัดการสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9660
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
09/02/2553 09:29:41
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/02/2553 11:12:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th