- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานที่มีบริการให้ ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
กรุณาช่วยทำให้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานจากห้องสมุดได้ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ เพิ่มเติม อาจารย์อยากใช้ IP address ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้ใช้ได้ โดยเปลี่ยน IP address เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจที่ มรพส.ไม่มี จะทำได้หรือไม่?
สถานที่:
ตึกปกเกล้าชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ภายใน 235 / 086 925-6800
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา จำลองราษฎร์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
09/09/2551 13:36:19
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้ นายชนิศวรา ชูสนิท ช่วยดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/09/2551 10:01:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th