- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพ์ติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องทำงานช้ามาก บางครั้งก็เครื่องก็ค้างไปเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
29/11/2552 13:49:34
บันทึกการดำเนินการ:
แนะนำล้างฮาร์ดิสใหม่ทั้งลูก ให้ผู้ใช้สำรองข้อมูล และติดต่อกลับมายังช่างเครื่องอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไป
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2552 11:53:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th