- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นเตอรืปริ้นงานไม่ออกทั้ง 2 เครื่งเลย ที่แช่ร์กันไว้นะครับลบกวนดูให้หน่อยครับ
สถานที่:
ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267010
ผู้แจ้ง:
นายมนต์ชัย สุริยามาตร
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทย
วันที่:
24/11/2552 09:00:53
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไวรัส มีฐานข้อมูลการเงิน ให้ผู้ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/11/2552 09:36:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th