- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์มีปัญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
การทำงานของคอมพิวเตอร์ของรองฯ นิวัตร มีการประมวลผลช้า
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267110
ผู้แจ้ง:
น.ส.อภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
11/11/2552 13:56:06
บันทึกการดำเนินการ:
ลบไวรัสไม่ได้ และลงแอนตี้ก็ไม่ได้ ลงวินโดว์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/11/2552 13:20:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th