- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในหมายเลข 1300 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนมาเชคให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้องสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
06/10/2552 09:18:32
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากระบบไฟฟ้าได้ดำเนินการเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/10/2552 11:07:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th