- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เน็ตสายแลนด์ในห้องม.509ไฟไม่เข้าทำให้คอมพีซี เล่นเน็ตไม่ได้เลยเป็นมานานแล้วเกือบ1เดือนแต่wifiใช้ได้ปกติ สายแลนด์น่าจะมีปัญหา
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เน็ตสายแลนด์ในห้องม.509ไฟไม่เข้าทำให้คอมพีซี เล่นเน็ตไม่ได้เลยเป็นมานานแล้วเกือบ1เดือนแต่wifiใช้ได้ปกติ สายแลนด์น่าจะมีปัญหาที่ฮับเสียบสายแลนด์มันใช้กับคอมไม่ได้เลย
สถานที่:
ตึก ม.ชั้น5 ห้อง ม509 อาคาร คณะสังคมศาสตร์ มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0617967600
ผู้แจ้ง:
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
08/06/2565 15:19:36
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแจ้งผู้ใช้งานให้นำอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/06/2565 13:19:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th