- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์เล่นไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์ เล่นไม่ได้ เข้าระบบไม่ได้บางทีมีสัญญานแต่เข้าระบบไมได้ และบางทีก็ไม่มีสัญญานเลยครับ
สถานที่:
จุดที่ 1 หน้าห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จุดที่ 2 ใต้อาคารประชุมนนทรี (ห้องประชุม AV)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839529819
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
20/09/2552 15:04:55
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องด้วยเกิดปัญหาระบบไฟ ทำให้ Adapter ของ Wifi เสียต้องรอสั่งอุปกรณ์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนต่อไป
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/05/2553 15:03:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th