- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้น/แสกนได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการลงไดร์ฟเวอร์ไม่สำเร็จ ทางงานสระว่ายน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการ เพื่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0889239291
ผู้แจ้ง:
นายบุญเตียง จันทาศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วันที่:
06/10/2564 09:45:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/10/2564 13:30:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th