- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ภายใน 4005 , 4100 ใช้งานไม่ได้ และขอติดตั้งเบอร์ภายในใหม่ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากย้ายห้องทำงาน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ภายใน 4005 , 4100 ใช้งานไม่ได้ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) และขอติดตั้งเบอร์ภายในใหม่ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากย้ายห้องทำงาน
สถานที่:
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
064-9949354
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
27/09/2564 10:42:37
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดได้ดำเนินการจัดหาได้มาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดงานดูแลระบบประชุม Zoom ให้กับ ผบส. จะเข้าดำเนินการให้ภายในวันที่ 21 ต.ค. นี้ - เข้าดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 2 พ.ย.2564
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/11/2564 14:46:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th