- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ)
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ)
สถานที่:
ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9604
ผู้แจ้ง:
นายรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
16/09/2552 14:30:53
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อาการไฟฟ้าดีซิค้าง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/09/2552 15:56:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th