- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญานอินเตอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากสัญญานอินเตอร์เน็ตฝั่งวังจันทน์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้และในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ทางคณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0955738675
ผู้แจ้ง:
นายธนณาถ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
04/06/2564 12:57:55
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ประสานท่านคณบดีแจ้งถึงปัญหาและการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น วันที่ 5 ได้เข้าตรวจเช็คและคอยดูแลสามารถใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/06/2564 12:57:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th