- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนเดินสาย Lan ใหม่ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากน้ำรั่ว ทำให้ต้องย้ายโต๊ะทำงาน จึงต้องเดินสายโทรศัพท์และสาย Lan ใหม่ค่ะ
สถานที่:
ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9183
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
07/04/2564 09:55:01
บันทึกการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่เดินสำรวจเเล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี , นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/07/2564 11:43:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th