- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาตอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดคอมแล้วไม่ขึ้นภาพหน้าจอ
สถานที่:
โรงรถ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0899607459
ผู้แจ้ง:
นายสายชล หัวสี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
03/12/2563 11:41:05
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตรวจเช็คและแก้ไขแล้ว ปัญหาเกิดจากสายสัญานภาพและram ซึ่งมีคาบเกาะบริเวณหน้าสัมผัส จึงทำให้เครื่องคอมไม่สามารถทำงานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/12/2563 10:25:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th