- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขณะนี้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดไม่ติด ไม่แน่ใจว่าโดนไวรัสหรือไม่ รบกวนช่วยมาเชคให้หน่อยค่ะ
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
251
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
25/08/2551 09:35:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2551 10:52:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th