- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้อีกแล้วครับท่าน....รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อย ขอบคุณมากครับ
สถานที่:
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8730
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
27/11/2563 11:50:38
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/12/2563 10:27:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th