- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในได้ยินเสียงไม่ชัดเจน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สัญญาณโทรศัพท์สายในเวลาโทรออก ใช้ 699 ในขณะสนทนามีเสียงแทรกรบกวน โดยถามคู่สนทนาบอกไม่ได้ยินเสียงอะไร แต่เวลาที่คุยกับคู่สนทนาทำให้เราต้องพูดเสียงดังและย้ำหลายครั้งเพราะคิดว่าขาดการติดต่อบางช่วงจึงทำให้การสื่อสารไม่สะดวก
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา งานทุน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
จารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
13/08/2552 14:18:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/08/2552 09:05:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th