- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wifi ใช้งานไม่ค่อยได้
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9674
ผู้แจ้ง:
นายกฤตดนัย ไทยสง่า
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
29/07/2563 09:38:40
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ wifi เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/08/2563 11:17:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th