- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ต่อ internet แล้วจะขึ้นว่า limited หรือ no connectivity อยู่ตลอด จะต่อได้เป็นปกติเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 9.00-18.00 ดร. อรรถพลที่อยู่บ้านพักก็ประสบปัญหาเดียวกัน อยากทราบว่าเป็นเพราะว่าทางศูนย์ไอทีปิด server หรือว่า block user หลังเวลาราชการหรือปล่าวคะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์เก่า ส่วนทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
09/08/2552 15:01:15
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว สาเหตุเกิดจาก คณะเทคโนปิดกระแสไฟทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในเวลาดังกล่าวได้ ตอนนี้ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม.
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/08/2552 15:44:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th