- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรเเกรมพีดีเอฟ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวลาเเปลงไฟล์เวิด เป็นพีดีเอฟ พอเปิดอ่านจะอ่านไม่ได้นาน เเละปิดเองอัตโนมัติ
สถานที่:
กองมาตรฐานวิชาการเเละประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0956421856
ผู้แจ้ง:
นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
04/06/2563 16:20:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/06/2563 14:54:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th