- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่า ส่วนทะเลแก้ว ไม่สามารถเล่นได้ จะขึ้นว่า limited หรือ no connectivity อยู่ตลอด ทั้ง ๆ ที่เคยใช้งานได้ปกติ ตอนนี้ใช้ไม่ได้เกือบทุกช่วงเวลา เป็นไปได้ไหมคะว่ามีคนใช้งานมากขึ้นมันก็เลย lilited เพราะเท่าที่ดูไม่น่าจะเกิดจากปัญหาไฟตกเพราะเห็นว่าระบบไฟก็เป็นปกติดี รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ เพราะว่าทำงานไม่ได้เลยมากกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้ว ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
แฟลตอจ. เก่า ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
06/08/2552 09:25:17
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ตรวจแล้ว มีการใช้งานได้ปกติ แต่บางช่วงมีกระแสไฟตกที่ศูนย์เทคโนโลยี ทำให้เครื่องที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตดับ ทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/08/2552 09:59:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th