- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน กนผ. ใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
1.เป็นสัญญาณไม่ว่างตลอด 2.โทรเข้า-ออก เมื่อมีคนรับสาย แต่ไม่ได้ยินเสียงพูดของอีกฝ่าย
สถานที่:
กนผ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9253
ผู้แจ้ง:
นางสาวโกสุมภ์ ทิมวัฒนา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
18/05/2563 10:37:37
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/05/2563 10:53:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th