- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุ้คทำงานช้า
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงระบบประชุมในโน๊ตบุ้ค อัพเกรดโน๊ตบุ้ค
สถานที่:
งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0956415206
ผู้แจ้ง:
นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
14/05/2563 14:59:00
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/05/2563 09:56:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th