- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในเบอร์หลักของคณะฯเบอร์ 3000 ไม่ติด
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอให้ทางศูนย์ส่ง จนท.มาแก้ไขระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยคะ เบอร์หลักใช้ไม่ได้คะ
สถานที่:
สนง.คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0956916566
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
09/05/2563 10:42:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/07/2563 13:52:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th