- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้และคอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้และคอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120
ผู้แจ้ง:
นางสาวนันทนา ใจดี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
01/05/2563 15:47:45
บันทึกการดำเนินการ:
ลงวินโดว์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังดำเนินการแก้ไขโทรศัพท์อยู่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท และ นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2563 09:24:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th