- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์มีเสียงซ่า ได้ยินไม่ชัดเจน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
มีเสียงซ่า ได้ยินไม่ชัดเจน ปัญหาน่าจะเกิดจากกล่อง เบอร์ 9603 เพิ่มเบอร์โทรสายใน เพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์
สถานที่:
งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
+600956415206
ผู้แจ้ง:
นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
20/02/2563 15:29:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2563 08:24:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th