- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากติดไวรัส
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากติดไวรัส
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8722
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
20/01/2563 13:22:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2563 12:09:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th