- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องค้าง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จะให้ช่วยเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และลงระบบปฎิบัติการให้ใหม่
สถานที่:
สนง.หอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267000
ผู้แจ้ง:
นางหนึ่งฤทัย หัวสี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
31/10/2562 16:04:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/11/2562 09:14:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th