- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งาน internet ไม่ค่อยได้เลยครับ
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้เลย ถ้าใช้งานได้ก็ช้ามากๆ เป็นมา 2-3 วันแล้ว กรุณาแก้ไขด้วยครับ เดือดร้อนมากๆ
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3208
ผู้แจ้ง:
นายปรัชญา โพธิหัง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
16/07/2552 16:26:44
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากระบบจ่ายไฟของมหาวิทยาลัย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
สุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2552 19:09:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th