- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
PC. ติดๆดับๆบ่อย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องPC.ติดๆดับๆบ่อยมากค่ะ
สถานที่:
สนง.หอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267000 9951
ผู้แจ้ง:
นางหนึ่งฤทัย หัวสี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/10/2562 11:44:19
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/10/2562 14:54:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th