- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Office ค้าง
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
Office ค้าง เปลี่ยนเมนู Office 2016 เป็นภาษาไทยให้ด้วยจ้า
สถานที่:
ห้องบัญชี กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9128
ผู้แจ้ง:
นางสาวศิริพร ปานบุญ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
15/10/2562 09:18:31
บันทึกการดำเนินการ:
ยังมีปัญหาอยู่บ้างกับวินโดว์10 ในการอัพเดท ต้องอัพกลับMicrosoftOnline อีกครั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 10:56:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th