- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เน็ตช้ามาก
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าเน็ตช้ามากๆ ค่ะ บางที่ก็หลุดตลอด เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง กับบางเว็บ link ไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ไม่ค่อยได้เลยค่ะ เพราะมันรอนานจนหลุดไป
สถานที่:
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-9316216
ผู้แจ้ง:
นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
16/07/2552 14:42:01
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากระบบจ่ายไฟของมหาวิทยาลัย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
สุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2552 19:14:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th