- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้น Cannon G2000 พิมพืตัวหนังสือออกมาไม่ชัด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หนังสือที่พิมพ์ออกมาบางบรรทัดตัวหนังสือคมชัด บางบรรทัดตัวหนังสือเบลอ
สถานที่:
สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8179
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุณรัตน์ ก๊กเครือ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
10/10/2562 10:24:49
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเป็นที่หัวพิมพ์ ต้องส่งทางร้าน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2562 09:06:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th