- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนเดินสายโทรศัพท์ สายแลน และสายเครื่องพิมพ์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ สายแลน และสายเครื่องพิมพ์ เนื่องจากจัดห้องใหม่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
สถานที่:
งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
27/08/2562 10:55:34
บันทึกการดำเนินการ:
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับทราบคะ ขอความอนุเคราะห์ทำบันทึกข้อความมาด้วยนะคะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท , นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2562 14:00:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th