- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์สายตรงของ ม. เสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์สายตรงของ ม. เสีย มีเสียงเรียกเข้าดังตลอดเวลา และไม่สามารถรับสายได้ เนื่องจากไม่ได้ยินผู้ที่โทรเข้า เป็นมาพักใหญ่แล้ว พอมาซ่อมประมาณ 2-3 วัน ก็กลับเป็นอีก รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
28/07/2562 12:17:19
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/08/2562 14:38:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th