- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แฟลตอาจารย์ (ส่วนทะเลแก้ว) ออกเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้ ได้แต่เข้าเว็บ psru ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แฟลตอาจารย์ (ส่วนทะเลแก้ว) ออกเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้ ได้แต่เข้าเว็บ psru ค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์ (ส่วนทะเลแก้ว)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869316216
ผู้แจ้ง:
นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
28/06/2552 21:51:09
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์ G. ขัดข้อง ได้ดำเนินการแก้ไข โดยการเปลี่ยน Adapter ของอุปกรณ์แล้ว และสามารถใช้ได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/07/2552 15:37:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th