- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเปลี่ยนแปลงระบบ email
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ไม่ทราบว่า email อาจารย์และบุคลากรเดิม @psru.ac.th เปลี่ยนมาเป็น @live.psru.ac.th โดยอัตโนมัติหรือไม่ หรือว่าต้องไปสมัครใหม่ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ email ของศูนย์คอมฯ ว่าหากไปพ่วงข้อมูลกับ Microsoft หรือ live.com ก็จะต้องไปโหลดข้อมูลจาก server ในต่างประเทศ (หรือเปล่าไม่แน่ใจ??) ทำให้การใช้งานบางครั้งช้ามาก ข้อดีของ @psru.ac.th เดิมคือสามารถส่งไฟล์กันเองภายในได้รวดเร็ว ฯลฯ อีกประเด็นคือหากจำได้ รัฐบาลยุคก่อนเคยให้นโยบายว่าหน่วยงานราชการควรใช้ email ภายใน ไม่ควรใช้ free web base email โดยเฉพาะการส่งข้อมูลราชการ จริง ๆ แล้วการเปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่อาจจะมีข้อดีเยอะ แต่คนทั่วไป (รวมถึงผม) ยังไม่ค่อยทราบ
สถานที่:
N/A
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000 ext 211
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
24/06/2552 23:45:35
บันทึกการดำเนินการ:
ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง live.psru.ac.th ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำอีเมล์ใหม่ live.psru.ac.th มาเปิดใช้บริการให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามขออธิบายเพิ่มเติมกับข้อสงสัยต่าง ๆ 1. สำหรับผู้ใช้งานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 1.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการ @live.psru.ac.th โดยใช้คู่กับ @psru.ac.th ได้ ระบบจะไม่มีการปิดการให้บริการสำหรับอีเมล์ @psru.ac.th การจะใช้บริการ@live.psru.ac.th ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นั้นแบ่งเป็น 2 กรณี 1.1.1 กรณี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในที่มี อีเมล์ @psru.ac.th แล้วต้องการใช้ อีเมล์ @live.psru.ac.th ขอให้ท่านส่งเมล์จาก @psru.ac.th เดิมของท่าน ส่งไปที่ admin@live.psru.ac.th เพื่อขอใช้บริการ @live.psru.ac.th เป็นการยืนยันชื่อผู้ใช้ของท่าน หลังจากที่ดำเนินการเพิ่มชื่อในระบบ @live.psru.ac.th ให้ตรงกับของ @psru.ac.th แล้วจะดำเนินการส่งอีเมล์กลับไปที่ @psru.ac.th ของผู้แจ้ง พร้อมทั้งรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับ @live.psru.ac.th ที่สร้างให้ท่านทราบเมื่อเข้า @live.psru.ac.th ผ่านทาง http://login.live.com โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เหมือนกับ @psru.ac.th เช่น suchin@psru.ac.th เมื่อเข้าใช้บริการของ @live.psru.ac.th จะเป็น suchin@live.psru.ac.th รหัสผ่านเข้าครั้งแรกตามที่แจ้งในเมล์ตอบกลับจาก admin@live.psru.ac.th เป็นรหัสชั่วคราว ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสชั่วคราวที่ส่งให้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน 1.1.2 กรณี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มี อีเมล์ @psru.ac.th ต้องสมัครอีเมล์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีให้เลือก ว่าต้องการใช้ @live.psru.ac.th หรือไม่ หากสมัครแล้วจะมีการแจ้งกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งในใบสมัครขอใช้ อีเมล์ กรณีดำเนินการแล้วจะมีอีเมล์แจ้งรหัสผ่านของ @live.psru.ac.th ในอีเมล์ของท่านเพื่อแจ้งรหัสผ่านชั่วคราว ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้ว ** ถ้ามีทั้ง 2 อีเมล์ แล้วมีเมล์เข้าระบบ @psru.ac.th ระบบจะทำการส่งอีเมล์นั้นไปที่ระบบ @live.psru.ac.th ด้วย เช่น มีอีเมล์ suchin@psru.ac.th แล้วได้รับเมล์ส่งมาที่ suchin@psru.ac.th ระบบจะทำการส่งอีเมล์นั้นต่อไปให้ suchin@live.psru.ac.th เช่นเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน ส่วนรหัสผ่านที่ใช้ในแต่ละอีเมล์จะแยกกันตามที่ท่านได้ทำการตั้งไว้ 1.2 นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยจะใช้บริการ @live.psru.ac.th แทน @student.psru.ac.th ส่วน @student.psru.ac.th จะถูกยกเลิกการใช้งานสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับการจะใช้บริการ @live.psru.ac.th ของนักศึกษานั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.2.1 นักศึกษาที่รหัสก่อน 52 ระบบ @live.psru.ac.th จะเพิ่มข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบแล้วโดยอัตโนมัติ เช่น นักศึกษารหัส 514244xxx จะสามารถเข้าใช้บริการอีเมล์ได้ทันที ที่ http://login.live.com โดยชื่อผู้ใช้จะเป็น 514244xxx@live.psru.ac.th รหัสผ่านจะเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาจำนวน 13 หลัก โดยอ้างอิงมาจากระบบ iPASSPORT หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-267202 ต่อ 205 หรือติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องควบคุมเครือข่ายและการสื่อสาร 1.2.2 นักศึกษาใหม่ รหัส 52 จะต้องทำการสมัครเข้าใช้งาน iPASSPORT ก่อน โดยสมัครได้ที่ http://203.113.115.199/~admin/ipassport/register/ โดยหลังจากสมัครแล้วจะสามารถใช้ อีเมล์ @live.psru.ac.th ได้ในวันถัดไป หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเมล์ตรวจสอบและดำเนินการแล้ว ถ้านักศึกษารหัส 524244xxx ชื่อผู้ใช้จะเป็น 524244xxx@live.psru.ac.th รหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านที่ใช้ของระบบ iPASSPORT ตามที่ได้สมัครไว้ 2. ทำไมต้องใช้ @live.psru.ac.th ? จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลกรภายใน ที่ต้องการใช้ระบบอีเมล์ที่มีคุณภาพและบริการที่หลากหลาย มีความสามารถสูง ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ติดต่อกับบริษัท Microsoft เพื่อใช้งานอีเมล์ที่มีคุณภาพ คือ Windows Live Mail มาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 3. นโยบายเรื่องอีเมล์ภายในของหน่วยงานราชการ เรื่องนี้ ทางรัฐบาลได้เคยมีประกาศให้มีการใช้ อีเมล์ภายในของทางราชการเอง โดยเรียกว่า ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ อีเมล์ดังกล่าวนั้น คือ @mail.go.th โดยสามารถเข้าได้ที่ http://mail.go.th โดยจากการทดลองใช้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ที่ล่าช้า การบริหารจัดการที่มีปัญหา ซึ่งไม่สะดวกในการนำมาใช้งานจริงสำหรับผู้ใช้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/06/2552 08:17:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th