- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
นำเอกสารขึ้นเว็บข่าวบุคลากรไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
อัพโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ พอคลิกแล้วเป็นแบบนี้ เหมือนเป็นหน้าเว็บเก่าของมหาวิทยาลัยค่ะ http://www.psru.ac.th/website2016/e-PersonalNews/index.php
สถานที่:
งานวินัยและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
22/02/2562 08:57:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/03/2562 08:58:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th