- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ปริ้นเตอร์ canon LBP7110CW ต้องการลงไดร์เวอร์ และแชร์ปริ้นเตอร์ค่ะ
สถานที่:
ตึกทีปวิชญ์ ชั้น 2 ห้อง 203
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9224
ผู้แจ้ง:
นางสาวจิตติมา ปั้นจาด
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่งานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน:
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
วันที่:
31/01/2562 14:50:55
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งเคลมประกันร้านที่ซื้อมา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2562 09:39:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th