- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ และ ตัวกล่องสัญญาณ และ สายโทรศัพท์จากด้านนอกชำรุด มีรอยขาด
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
** รบกวนเจ้าหน้าที่มาเช็คหน้างานให้ด้วยค่ะ ใช้การไม่ได้มานานแล้วค่ะ**
สถานที่:
ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0837099644
ผู้แจ้ง:
นางสาวเบญจมาศ สุวรรณเทพ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
24/01/2562 15:14:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/04/2562 00:55:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th