- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลำโพงและไมค์ไม่ดัง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เมื่อเปิดไฟล์วีดีโอแล้วไม่มีดังจากลำโพงเลย ไมค์ใช้ไม่ได้
สถานที่:
ฉ 205
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0991393938
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
19/01/2562 20:24:12
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/02/2562 13:35:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th