- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าจอมีแต่ไฟล์ word
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ลง window ใหม่เนื่องจากเสียบแฟลตไดร์ฟเข้าไปแล้วข้อมูลหาย
สถานที่:
ห้องกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9126
ผู้แจ้ง:
ธนัญภรณ์ สอนพูน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
04/01/2562 10:36:51
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไวรัสก่อกวน ทำการแก้ไม่ลงใหม่คับ ใช้งานได้ดี
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/01/2562 10:57:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th