- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ เป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055230597
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
28/11/2561 09:37:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2561 10:16:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th