- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ 1. หมายเลข 7211 โทรออกได้ โทรเข้า ไม่มีเสียงกริ้งเตือน 2. หมายเลข 7210 ใช้งานไม่ได้ 3. หมายเลข 7218 ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้า้ง ต้องคอยถอดสาย power ที่กล่องสัญญาณ
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7226
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
13/11/2561 11:27:48
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/11/2561 09:15:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th