- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ เครื่องพี่หญิง งานบัญชีคะ
สถานที่:
กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9128
ผู้แจ้ง:
นางศิริรัตน์ วาทมธุรส
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
12/10/2561 09:50:27
บันทึกการดำเนินการ:
แจกคีย์มหาลัย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/10/2561 10:17:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th