- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
บ้านพักไม่สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่บ้านพัก (หลังสวนมะม่วง) ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะ
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์หลังสวนมะม่วง (หลังที่ 6 จากฝั่งสนามเทนนิส หรือ หลังที่ 3 จากฝั่งแฟลตอาจารย์)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0818887178
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
20/09/2561 10:17:38
บันทึกการดำเนินการ:
จุดต่อสาย มีปัญหา ทำการเข้าตัวต่อสายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2561 10:04:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th